Yleisten toimitusehtojen sekä liittymis- ja käyttösopimuksen ehtojen muutokset

Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KVV) kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli on päivitetty. Edellä mainittuihin on lisäksi tehty muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia.

Kempeleen Vesihuolto on postittanut tämän aineiston asiakkailleen: tiedote, vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot.

Muutokset tulevat voimaan 1.3.2017.