Hyvää pohjavettä turvallisesti

Pidätkö itsestään selvänä sitä, että hanoista tulee jatkuvasti hyvää vettä ja viemärit vetävät likavedet pois? Niin pitääkin olla! Kempeleessä vesihuollon hoitaa oma vesiyhtiö. Tervetuloa tutustumaan.

Hankkeet

Peräojan kunnostamishanke käynnistyy. Tiedote.

 

Lakeuden keskuspuhdistamo tehostaa jätevesien puhdistusta – vesistön ravinnepitoisuudet vähenevät kosteikkoa laajentamalla.

Lue lisää...

Ajankohtaista

30.11.2021
Vesitornin huolto 30.11.21

Vesitornin vesisäiliön normaali vuosittainen huoltokiertoon liittyvä pesuhuolto suoritetaan 30.11.2021
Vesitornin vesisäiliö pestään vuosittain. Kyseessä on huoltotoimi, joka ei yleensä vaikuta asiakkaiden vedenjakelun laatuun. Vesijohtoverkostoon johdetaan vettä hiukan tavanomaisesta poikkevalla tavalla, jolloin vesijohtoverkostossa voi irrota putkistosakkaa. Putkistosakka voi aiheuttaa hetkellistä veden esteettisen laadun heikkenemistä lähinnä Kempeleen keskustassa.
 

22.11.2021
Vesijohtovuoto Ristisuolla

Maanantaina 22.11.2021 havaittiin vesijohtovuoto Ristisuolla Kissankulman ja Kaartotien risteyksen kohdalla. Vuotopaikan korjaus aloitetaan heti, vedenjakelun varmistamiseksi. Työstä aiheutuu vesijohtovuodon läheisyyteen vedenjakelukatkos, sen tarkkaa alkamisaikaa on tässä vaiheessa vaikea arvioida, korjaus pyritään tekemään maanantain aikana.  Vedenpaineen vaihtelut sekä veden virtaussuuntien muutokset voivat aiheuttaa vuotoalueen lähistöllä putkisakan irtoamista mikä näkyy vedessä tummempana värisävynä. Pyydämme välttämään pyykin pesua vuorokauden ajan Ristisuon alueella.
Pahoittelemme korjaustyöstä asiakkaillemme aiheutuvaa väliaikaista haittaa.

19.10.2021
Vesimittarin lukeman ilmoittaminen

Vesimittarinluentakortit ovat saapuneet asiakkaille. Pyydämme ilmoittamaan kiinteistön vesimittarinlukeman kahden viikon kuluessa, kuitenkin viimeistään 5.11. mennessä. Pyydämme ensisijaisesti ilmoittamaan lukeman kulutusWebin kautta, joka löytyy vieressä olevasta kuvakkeesta. Voitte myös ilmoittaa lukeman palauttamalla saamanne vesimittarinluentakortin. Lisätietoja saa numerosta 08 8828 322.

15.10.2021
Monkkasen vedenottamo on otettu takaisin käyttöön 15.10.2021

Monkkasen vedenottamo on otettu takaisin käyttöön 15.10.2021. Laitoksella on suoritettu huoltotoimenpiteitä kuluvan kevään ja kesän aikana. Laitokselta on otettu näytteitä prosessin eri osista reilun kuukauden ajan ja kaikki näytetulokset täyttävät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Monkkasen vedenottamoa seurataan vielä tehostetusti parin viikon ajan. Käyttöönotto muuttaa verkostossa veden virtaussuuntia. Muutoksien johdosta veteen saattaa irrota putkistosakkaa. Se on terveydelle vaaratonta, mutta voi aiheuttaa veteen epänormaalia väriä. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

5.10.2021
Toimistopalvelut on suljettu 6.-7.10.21

Toimistopalvelumme on suljettu 6.-7.10.21 asiakaspalveluhenkilökunnan koulutuksen vuoksi. Tänä aikana vaihde- ja laskutuspuheluihin tai sähköposteihin ei vastata. Muissa vesihuoltoasioissa tavoitatte oikeat henkilöt puhelimitse ja suorat numerot löytyvät yritys / yhteystiedot välilehdeltä.
Kiireellisissä vesihuoltoasioissa voi soittaa päivystysnumeroon 0400 586 660.
Asiakaspalvelumme palvelee puhelimitse ja sähköpostilla jälleen 8.10. alkaen klo 8.00.
 

29.9.2021
Vesijohtovuoto vesitornin alueella 29.9.

Keskiviikkona 29.9. on ilmennyt runkovesijohdon vuoto vesitornin alueella. Vuoto on sen verran suuri että korjaustoimet on aloitettu välittömästi. Runkoventtiileitä on jouduttu vuodon vuoksi sulkemaan. Sulkemisesta saattaa aiheutua veden virtaussuunnan muutoksia Sarkkirannan, Niittyrannan ja Vihiluodon alueella.
Työstä aiheutuu vesikatkoja muutamille kiinteistöille vesitornin läheisyydessä.
Vesikatkon vuoksi veteen saattaa irrota putkisakkaa. Se on terveydelle vaaratonta mutta voi aiheuttaa veteen epänormaalia väriä. Pyydämme välttämään pyykin pesua vuorokauden ajan vesikatkosta. Pahoittelemme vuotokorjauksesta aiheutuvaa häiriötä.

23.9.2021
Asiakaspalvelu on suljettu perjantaina 24.9.

Kempeleen Vesihuolto Oy:n asiakaspalvelu on suljettuna perjantaina 24.9.21 ja palvelemme jälleen maanantaina 27.9. alkaen klo 8.00 puhelimitse ja sähköpostilla. Kiireellisissä vesihuoltoasioissa voi olla yhteydessä p. 0400 586 660.

6.5.2021
Honkasen alueen saneeraus

Kempeleen kunta suorittaa Honkasen alueella katujen perusparannuksia ja Kempeleen Vesihuolto Oy saneeraa samalla tällä alueella vesijohtoverkoston venttiilejä. Tästä saattaa aiheutua ohimenevää paineenvaihtelua, vesikatkoksia ja veteen saattaa irrota sakkaa, joka on terveydelle vaaratonta mutta voi aiheuttaa epänormaalia väriä. Saneeraustöiden arvellaan kestävän toukokuun ajan. Pahoittelemme mahdollista aiheutuvaa ohimenevää häiriötä.
 

Jätevesien puhdistuksen hoitaa Lakeuden keskuspuhdistamo Oy