Hyvää pohjavettä turvallisesti

Pidätkö itsestään selvänä sitä, että hanoista tulee jatkuvasti hyvää vettä ja viemärit vetävät likavedet pois? Niin pitääkin olla! Kempeleessä vesihuollon hoitaa oma vesiyhtiö. Tervetuloa tutustumaan.
 

 
  Vedenkäyttöohje sähkökatkojen aikana (pdf-tiedosto).

Hankkeet

Peräojan kunnostamishanke käynnistyy. Tiedote.

 

Lakeuden keskuspuhdistamo tehostaa jätevesien puhdistusta – vesistön ravinnepitoisuudet vähenevät kosteikkoa laajentamalla.

Lue lisää...

Ajankohtaista

20.11.2023
Murron paineenkorottamon vuosihuolto 21.11.2023

Murron paineenkorottamon alavesisäiliön normaali vuosihuolto suoritetaan 21.11.2023
Murron paineenkorottamon alavesisäiliö pestään vuosittain. Tästä aiheutuu verkostopaineen alenemista Murron ja Juurussuon alueilla.
Vesijohtoverkostoon pumpataan vettä hieman tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, jolloin vesijohtoverkostosta voi irrota putkistosakkaa. Putkistosakka voi aiheuttaa hetkellistä veden esteettisen laadun heikkenemistä Kempeleen itäisessä osassa (Murto ja Juurussuo).
Jos huomaat vedessä värjäytymistä, pyydämme välttämään pyykin pesua.

7.11.2023
Vesijohtosaneeraus Vihikarissa 9.-10.11.23

Vesijohtosaneerausta suoritetaan Vihikari 10 osoitteessa 9.-10.11.23 klo 18. – 7.00. Töiden vuoksi on odotettavissa vesikatko kyseisenä aikana. Katkoksen kesto on on arviolta 3 – 12 tuntia. Pyrimme mahdollisimman lyhyeen häiriöön. Alueella on vesijohtovuoto, joten aiempi hallitsematon vedenjakelun häiriö on myös mahdollinen jo nyt. Tällöin vedenjakelukatkos saattaa olla 5 – 24 tuntia. Vettä kannattaa varata riittävästi ennen suunniteltua katkoa. Vesikatkoksen vuoksi veteen saattaa irrota putkisakkaa, joka on terveydelle vaaratonta, mutta voi aiheuttaa veteen epänormaalia väriä. Pyydämme välttämään pyykinpesua vuorokauden ajan vesikatkoksen jälkeen.

1.11.2023
Vesitornin huolto ja pesu 6. – 17.11.2023

Vesitornin vesisäiliön huolto ja normaali vuosittainen huoltokiertoon liittyvä pesuhuolto aloitetaan 6.11.2023
Vesitorniin tehdään korjaustoimenpiteitä, jonka jälkeen vesitornin vesisäiliö pestään. Kyseessä on huoltotoimi, joka ei yleensä vaikuta asiakkaiden vedenjakelun laatuun. Vesijohtoverkostoon johdetaan vettä hiukan tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, jolloin vesijohtoverkostosta voi irrota putkistosakkaa. Putkistosakka voi aiheuttaa hetkellistä veden esteettisen laadun heikkenemistä lähinnä Kempeleen keskustassa. Putkistosakka on vedenkäyttäjälle vaaratonta. Mikäli havaitset veden olevan värjäytynyttä, vältä pyykinpesua kunnes vedessä ei näy sakan väriä. Vesitornin huollon ja pesun arvioitu valmistumisaika on 17.11.2023.

11.10.2023
Vesimittarin lukeman ilmoittaminen, syksy 2023

Olemme postittaneet asiakkaillemme vesimittareiden lukemapyynnöt, jotka saapuvat viikon 41/23 aikana.
Pyydämme ilmoittamaan kiinteistön vesimittarin lukeman ensisijaisesti kulutusWebin kautta kahden viikon sisällä, viimeistään 3.11.2023. Voitte myös ilmoittaa lukeman palauttamalla saamanne vesimittarinluentakortin. Lisätietoja saa numerosta 08 8828 322.

5.10.2023
Vesijohtovuoto Hakamaalla

Vesijohtovuoto Hakamaalla on havaittu tänään kello 12 maissa Hakatien kohdalla. Vuodon korjaus on aloitettu välittömästi. Korjauksesta aiheutuu vuodon läheisyyteen vedenjakelukatkosia, joiden tarkkaa aikaa ja kestoa on hankala arvioida. Korjaus pyritään tekemään mahdollisimman pian. Vedenjakelun virtaus muutokset ja vedenpaineen vaihtelut saattavat irrottaa putkistosakkaa vuotoalueen lähistöltä. Pyydämme välttämään pyykin pesua vuotokorjausalueella. Pahoittelemme korjaustyöstä asiakkailemme aiheutuvaa väliaikaista haittaa

27.6.2023
Vesijohtovuodon korjaus Asemanseudun alueella

Vesijohto on rikki Asemanseudulla Kempeleen keskustassa ja veden jakelu on osin poikki. Korjaustyöt on aloitettu ja pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian. Alueella saattaa esiintyä paineen vaihtelua ja pyykin pesua on hyvä välttää jos vesi on sameaa. Värimuutos johtuu sakasta ja on terveydelle vaaratonta.

26.6.2023
Päävesijohdon saneeraus

Saneeraamme vesijohtoa Kirkkotiellä terveyskeskuksen vieressä viikolla 26. Saneeraustyö vaikuttaa koko keskustan alueen vedenjakeluun. Töiden aikana on vesikatkoksia, joiden aikana paineenvaihtelun- ja virtaussunnan muuttumisen vuoksi veteen saattaa irrota putkisakkaa. Se on terveydelle vaaratonta, mutta voi aiheuttaa veteen epänormaalia väriä.

9.6.2023
Liikenne- ja vedenjakeluhäiriö Sarkkirannan urheilukeskuksen alueella 12.-13.6.2023

Liikennehäiriö Sarkkirannan urheilukeskuksen alueella Maanantaina 12.6.2023 (mahdollisesti myös tiistai 13.6.2023)
Sarkkirannan urheilukeskuksen runkovesijohdon pääventtiilin korjaustyö aiheuttaa tilapäisen liikenne häiriön urheilukeskuksen liittymässä ja urheilukeskuksen alueella. Liikenne urheilukeskukseen joudutaan tilapäisesti katkaisemaan.
Korjaustyön aikana paikoitus urheilukeskuksella tapahtuu ns. pesiskentän ylä P-alueelle, josta kävellen urheilukeskukseen. Tilapäinen huolto liikenne ohjataan kumirouhekentän kautta Urheilutieltä.
Korjaustyön on arvioitu kestävän maanantai ja mahdollisesti tiistai päivän 12.-13.6 klo 7.00 alkaen.
Vedenjakeluhäiriöt ovat paikallisia, rajoittuen pää-asiassa urheilukeskuksen alueelle. Vedenjakeluhäiriöt pyritään rajaamaan lyhytaikaisiksi.
Lisätietoja, tekniset palvelut, liikunta-alueiden kunnossapito, 050-4636 514
Kempeleen vesihuolto, 040-5152772

Jätevesien puhdistuksen hoitaa Lakeuden keskuspuhdistamo Oy