Toiminta

Puhdistusprosessi on aktiivilieteprosessi jälkiselkeytyksellä, jota on tehostettu esisaostuksella. Kaaviossa on esitetty vuoden 2015 massavirrat tunnuslukuineen. Vesiprosessi käsittää veden mekaanisen, biologisen ja kemiallisen käsittelyn. Lieteprosessi on jätevedestä poistetun kiintoaineen käsittely.

prosessikaavio

Jätevedet jälkikäsitellään kosteikkokentällä. Kosteikkokentän pinta-ala on 17,1 hehtaaria.

Ilmakuva puhdistamosta

Vuoden 2015 loppuun mennessä puhdistamo käsitteli 40 000 asukkaan jätevedet. Puhdistamo on mitoitettu vuoden 2020 ennustetulle kuormitukselle eli 50 000 asukkaalle.

Liittyjät