Liittymissopimus

Kempeleen Vesihuolto oy hoitaa talousvesi- ja jätevesiasiat Kempeleen kunnan alueella. Hulevesiasiat (pinta- ja kuivatusvesi) hoitaa Kempeleen kunta.

Näin käynnistät liittymissopimusasiasi käsittelyn.
Huomautus: Jos Microsoft Edge ilmoittaa että pdf-tiedoston käsittelyssä on ongelma niin käytä toista selainta, ne toimivat.
Lataa rakennushankkeen tietojen ilmoituslomake kohteeseen johon on myönnetty rakennuslupa. Jos rakennuslupaa ei ole niin suosittelemme että odotat luvan (lomake “ei vielä lupaa”-kohteelle). Lähetä lomake täytettynä sekä liitetiedostot (mainittu lomakkeessa) toimistollemme. Halutessasi voit myös lukea asiakasrekisteriimme liittyvän tietosuojaselosteen.

Laitos antaa pyydettäessä vesi- ja viemäriliitostiedot ennen liittymissopimuksen laadintaa. Kysyessäsi liitostietoja tarvitsemme rakennuskohteen katuosoitteen sekä asemakaava-alueella kortteli- ja tonttinumeron, haja-asutusalueella kiinteistön rekisterinumeron. Kempeleessä jätevesiviemärin padotuskorkeus on liitäntätarkastuskaivon kansitaso + 10 cm. Verkostoveden paine vaihtelee Kempeleessä kiinteistön sijainnin ja kulutustilanteen mukaan tyypillisesti 3,4 – 4,7 bar.

Vesi- ja viemäriliittymissopimus tehdään yleensä rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Jos haluat tehdä sopimuksen ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennuslupahakemuksen on oltava rakennusvalvonnan käsiteltävänä ja aineiston (kuvat, kerrosalatiedot, yms.) on oltava siinä kunnossa että niiden perusteella rakennuslupa tullaan myöntämään.

Suosittelemme että lähetät sopimusaineiston käsiteltäväksemme sähköpostitse. Lataa rakennushankkeen tietojen ilmoituslomake, täytä se ja lähetä lomake liitteineen (ne on mainittu lomakkeessa) verkostopäällikölle tai verkostomestarille.

Mikäli et ole täyttänyt rakennushankkeen ilmoituslomaketta ja lähettänyt sitä liitteineen käsiteltäväksi, sopimus voidaan tehdä myös toimistolla läsnä ollessasi. Ota yhteyttä etukäteen ja varaa aika verkostopäälliköltä tai verkostomestarilta. Jos tulet toimistollemme liittymissopimusasioissa, ota rakennushanketta koskevat paperit mukaan mikäli et toimittanut niitä nähtäväksi etukäteen sähköpostitse. Mukaan on otettava ainakin:

  • asemapiirros
  • kaikkien kiinteistölle rakennettavien rakennusten pohjapiirrokset
  • rakennuslupapäätökset, jos olet ne saanut.

LVI-kuvien ei tarvitse olla valmiina vesi- ja viemäriliittymissopimusta laadittaessa. LVI-kuvat pitää kuitenkin toimittaa meille (verkostopäällikölle tai verkostomestarille) viipymättä kun ne valmistuvat. Meille toimitettavassa LVI-kuvasarjassa pitää olla asemapiirros tonttijohtoineen sekä rakennusten pohjakuvat, joihin on piirretty vesi- ja viemärilaitteet. Ilmastointi- yms. kuvia emme tarvitse. Muistathan että Kempeleen kunnan rakennusvalvonta tarvitsee LVI-kuvasarjan täydellisenä, sinne toimitetaan siis myös ilmastointi- yms. kuvat.

Kempeleessä tonttijohtoja ei saa liittää yhtiön verkostoon ennen kuin sopimus on voimassa (allekirjoitettu). Kohteen liitoskaivannossa käy aina Kempeleen Vesihuolto Oy:n asentaja.