Liittymissopimus

Kempeleen Vesihuolto oy hoitaa talousvesi- ja jätevesiasiat Kempeleen kunnan alueella. Hulevesiasiat (pinta- ja kuivatusvesi) hoitaa Kempeleen kunta.

Lataa rakennushankkeen tietojen ilmoituslomake. Täyttämällä lomakkeen ja lähettämällä sen sekä lomakkeessa mainitut piirustukset toimistollemme saat liittymissopimusasiasi käsittelyyn. Halutessasi voit myös lukea asiakasrekisteriimme liittyvän tietosuojaselosteen.

Laitos antaa pyydettäessä vesi- ja viemäriliitostiedot ennen liittymissopimuksen laadintaa. Kysyessäsi liitostietoja tarvitsemme rakennuskohteen katuosoitteen sekä asemakaava-alueella kortteli- ja tonttinumeron, haja-asutusalueella kiinteistön rekisterinumeron. Kempeleessä jätevesiviemärin padotuskorkeus on liitäntätarkastuskaivon kansitaso + 10 cm. Verkostoveden paine vaihtelee Kempeleessä kiinteistön sijainnin ja kulutustilanteen mukaan tyypillisesti 3,4 – 4,7 bar.

Vesi- ja viemäriliittymissopimus tehdään yleensä rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Jos haluat tehdä sopimuksen ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennuslupahakemuksen on oltava rakennusvalvonnan käsiteltävänä ja aineiston (kuvat, kerrosalatiedot, yms.) on oltava siinä kunnossa että niiden perusteella rakennuslupa tullaan myöntämään.

Suosittelemme että lähetät sopimusaineiston käsiteltäväksemme sähköpostitse. Lataa tältä sivulta rakennushankkeen tietojen ilmoituslomake, täytä se ja lähetä lomake liitteineen (ne on mainittu lomakkeessa) verkostopäällikölle tai verkostomestarille.

Mikäli et ole täyttänyt rakennushankkeen ilmoituslomaketta ja lähettänyt sitä liitteineen käsiteltäväksi, sopimus voidaan tehdä myös toimistolla läsnä ollessasi. Ota yhteyttä etukäteen ja varaa aika verkostopäälliköltä tai verkostomestarilta. Jos tulet toimistollemme liittymissopimusasioissa, ota rakennushanketta koskevat paperit mukaan mikäli et toimittanut niitä nähtäväksi etukäteen sähköpostitse. Mukaan on otettava ainakin:

  • asemapiirros
  • kaikkien kiinteistölle rakennettavien rakennusten pohjapiirrokset
  • rakennuslupapäätökset, jos olet ne saanut.

LVI-kuvien ei tarvitse olla valmiina vesi- ja viemäriliittymissopimusta laadittaessa. LVI-kuvat pitää kuitenkin toimittaa meille (verkostopäällikölle tai verkostomestarille) viipymättä kun ne valmistuvat. Meille toimitettavassa LVI-kuvasarjassa pitää olla asemapiirros tonttijohtoineen sekä rakennusten pohjakuvat, joihin on piirretty vesi- ja viemärilaitteet. Ilmastointi- yms. kuvia emme tarvitse. Muistathan että Kempeleen kunnan rakennusvalvonta tarvitsee LVI-kuvasarjan täydellisenä, sinne toimitetaan siis myös ilmastointi- yms. kuvat.

Kempeleessä tonttijohtoja ei saa liittää yhtiön verkostoon ennen kuin sopimus on voimassa (allekirjoitettu). Kohteen liitoskaivannossa käy aina Kempeleen Vesihuolto Oy:n asentaja.