Liittymissopimus

Kempeleen Vesihuolto oy hoitaa talousvesi- ja jätevesiasiat Kempeleen kunnan alueella. Hulevesiasiat (pinta- ja kuivatusvesi) hoitaa Kempeleen kunta.

Laitos antaa pyydettäessä vesi- ja viemäriliitostiedot ennen liittymissopimuksen laadintaa. Kysyessäsi liitostietoja tarvitsemme rakennuskohteen katuosoitteen sekä asemakaava-alueella kortteli- ja tonttinumeron, haja-asutusalueella kiinteistön rekisterinumeron. Kempeleessä jätevesiviemärin padotuskorkeus on liitäntätarkastuskaivon kansitaso + 10 cm. Verkostoveden paine vaihtelee Kempeleessä kiinteistön sijainnin ja kulutustilanteen mukaan tyypillisesti 3,4 – 4,7 bar.

Näin käynnistät liittymissopimusasiasi käsittelyn.
Vesi- ja viemäriliittymissopimus tehdään yleensä rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Mikäli sopimus pitäisi tehdä aiemmin, rakennuslupahakemuksen on oltava rakennusvalvonnan käsiteltävänä ja aineiston (kuvat, kerrosalatiedot, yms.) on oltava lopulliset, siis niiden perusteella rakennuslupa tultaisiin myöntämään.

Lataa, täytä ja lähetä seuraava lomake liitteineen (mainittu lomakkeessa) meille.
Tietojen ilmoituslomake, rakennuslupa on. (Huomautus: Jos pdf-tiedoston käsittelyssä on ongelma, esim. Microsoft Edgellä, niin käytä toista selainta.)
Kohteeseen ei ole rakennslupaa?: jos et voi odottaa niin käytä tätä lomaketta.

Halutessasi voit lukea asiakasrekisterimme tietosuojaselosteen.

Sopimus voidaan tehdä myös paperina meille toimitetun aineiston perusteella. Tällöin tarvitsemme samat tiedot ja liitteet kuin sähköiseen käsittelyyn: rakennustietojen ilmoituslomakkeessa kysytyt tiedot sekä tuossa lomakkeessa luetellut liitteet.

LVI-kuvien ei tarvitse olla valmiina vesi- ja viemäriliittymissopimusta laadittaessa. LVI-kuvat pitää kuitenkin toimittaa meille (verkostopäällikölle tai verkostomestarille) viipymättä kun ne valmistuvat. Meille toimitettavassa LVI-kuvasarjassa pitää olla asemapiirros tonttijohtoineen sekä rakennusten pohjakuvat, joihin on piirretty vesi- ja viemärilaitteet. Ilmastointi- yms. kuvia emme tarvitse. Muistathan että Kempeleen kunnan rakennusvalvonta tarvitsee LVI-kuvasarjan täydellisenä, sinne toimitetaan siis myös ilmastointi- yms. kuvat.

Kempeleessä tonttijohtoja ei saa liittää yhtiön verkostoon ennen kuin sopimus on voimassa (allekirjoitettu). Kohteen liitoskaivannossa käy aina Kempeleen Vesihuolto Oy:n asentaja.