Liittymissopimus

Kempeleen kunnan alueella talousvesi- ja jätevesiasiat hoitaa Kempeleen Vesihuolto Oy. Hulevesiasiat (pinta- ja kuivatusvesi) hoitaa Kempeleen kunta.

Lataa rakennushankkeen tietojen ilmoituslomake. Täyttämällä lomakkeen ja lähettämällä sen (+ piirustukset) toimistollemme saat liittymissopimusasiasi käsittelyyn. Halutessasi voit myös lukea asiakasrekisteriimme liittyvän tietosuojaselosteen.

Laitos antaa pyydettäessä vesi- ja viemäriliitostiedot ennen liittymissopimuksen laadintaa. Jos kysyt liitostietoja, tarvitsemme rakennuskohteen kortteli- ja tonttinumeron sekä katuosoitteen. Kempeleessä jätevesiviemärin padotuskorkeus on liitäntätarkastuskaivon kansitaso + 10 cm. Verkostoveden paine vaihtelee Kempeleessä kiinteistön sijainnin ja kulutustilanteen mukaan arvoissa 3,4 – 4,5 bar.

Vesi- ja viemäriliittymissopimus tehdään pääsääntöisesti rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Jos haluat tehdä sopimuksen ennen kuin rakennuslupa on myönnetty, rakennuslupahakemuksen on oltava rakennusvalvonnan käsiteltävänä ja aineiston (kuvat, kerrosalatiedot, yms.) on oltava lopullisessa muodossaan.

Suosittelemme että lähetät sopimusaineiston käsiteltäväksemme sähköpostitse. Lataa tältä sivulta rakennushankkeen tietojen ilmoituslomake, täytä se ja lähetä lomake liitteineen (ne on mainittu lomakkeessa) verkostopäällikölle tai verkostomestarille. Huomaa, että emme pääse katsomaan aineistoja lupapisteestä.

Mikäli et ole täyttänyt rakennushankkeen ilmoituslomaketta ja lähettänyt sitä liitteineen käsiteltäväksi, sopimus voidaan tehdä myös toimistolla läsnä ollessasi. Ota yhteyttä etukäteen ja varaa aika verkostopäälliköltä tai verkostomestarilta. Kun tulet tekemään liittymissopimusta, ota rakennushanketta koskevat paperit mukaan jos et toimittanut niitä etukäteen sähköpostitse. Mukaan on otettava ainakin:

  • asemapiirros
  • kaikkien kiinteistölle rakennettavien rakennusten pohjapiirrokset
  • rakennuslupapäätökset, jos olet ne saanut.

LVI-kuvien ei tarvitse olla valmiina vesi- ja viemäriliittymissopimusta laadittaessa. LVI-kuvat pitää kuitenkin toimittaa meille (verkostopäällikölle tai verkostomestarille) viipymättä kun ne valmistuvat. Meille toimitettavassa LVI-kuvasarjassa pitää olla asemapiirros tonttijohtoineen sekä rakennusten pohjakuvat, joihin on piirretty vesi- ja viemärilaitteet. Ilmastointi- yms. kuvia emme tarvitse. Muistathan että Kempeleen kunnan rakennusvalvonta tarvitsee LVI-kuvasarjan täydellisenä, sinne toimitetaan siis myös ilmastointi- yms. kuvat.

Kempeleessä tonttijohtoja ei saa liittää yhtiön verkostoon ennen kuin sopimus on voimassa (allekirjoitettu). Kohteen liitoskaivannossa käy aina Kempeleen Vesihuolto Oy:n asentaja.