Pohjavedenottamot

Kempeleen kunnan alueella on kolme vedenottamoa: Honkasalmi, Tuohino ja Monkkanen. Vedenottolupia näissä on yhteensä 7 700 m3 päivässä.


 

Tuohino

Tuohinon vedenottamo

Tuohinon vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1965. Laitoksen kapasiteettia on nostettu 5 000 m3:iin vuorokaudessa lukuisilla laajennuksilla, joista viimeisin toteutettiin 2013–2014.

Siiviläputkikaivo

Samanaikaisesti rakennettiin korkeatasoinen 70–80 metriä syvä siiviläputkikaivo vanhemman, yhtä syvän siiviläputkikaivon viereen.

Pohjavesi

Siirtyminen syviin pohjavesiin on parantanut Kempeleen kunnan kriisivalmiutta vedenhankinnan osalta. Syvältä otettava vesi on suojassa likaantumiselta ja on turvallinen vesilähde vakavan ympäristö­onnettomuuden sattuessa.


 

Honkasalmi

Tuohinon-vedenotto

Honkasalmen vedenottamo

Honkasalmen vedenottamo otettiin tuotannolliseen käyttöön vuonna 2012. Honkasalmen vesi käsitellään Tuohinossa. Kempeleen Vesihuollon strategian mukaisesti myös Honkasalmen vesi otetaan syvältä.


 

Monkkanen

Monkkasen vedenottamo

Monkkasen vedenottamo on otettu käyttöön 1987. Tulevaisuudessa vedenotto Monkkasen vedenottamosta lopetetaan maankäytön ja muiden riskien vuoksi. Alasäiliötä pumppauksineen hyödynnetään jatkossakin vedenjakelun osalta.