Vesihuoltomaksut

Vesihuoltomaksuja peritään liittymis- ja käyttösopimuksen ja muiden sopimusehtojen mukaisesti. Liittymis- ja perusmaksut määräytyvät rakennusten kerrosalan mukaisesti. Käyttömaksu on sidottu kulutukseen. Maksut ovat erikseen vedelle ja jätevedelle.

PERUSMAKSU

Maksulla katetaan laitokselle aiheutuvia kulutuksesta riippumattomia käyttö- ja pääomakustannuksia.

KÄYTTÖMAKSUT

Käyttömaksulla katetaan talousveden hankinnasta, tuotteistamisesta, johtamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta johtuvia käyttökustannuksia.

LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon ja se on aineeton oikeus. Liittymismaksuilla katetaan laitoksen investointikustannuksia.

”Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut”-dokumentti tiedostona.

Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan jätevesiviemäriverkon toiminta-alueen (mm. Rajakorpi, Sipola, Alakylä, Monkkasenranta, Niittyranta, Väärälänperä) liittymismaksut vuonna 2023.

Sprinklerilaitteistolle on erillinen hinnasto.

Laskutus

Käyttö- ja perusmaksujen arviolaskujen vuosittaiset eräpäivät ovat parillisten kuukausien viimeiset arkipäivät eli laskutus tapahtuu kahden kuukauden välein. Mittarien lukuun perustuva tasauslaskutus suoritetaan joulukuussa ja tasauslaskun eräpäivä on joulukuun viimeinen arkipäivä.

Hintaesimerkki

Nelihenkinen perhe kuluttaa 170 m3 vettä vuodessa. He asuvat omakotitalossa keskustassa, kerrosala 100-200 m2. Vesi 170*1,00€/m3=170,00 €, jätevesi 170*1,46€/m3=248,20 €, perusmaksut (vesi ja jätevesi) 158,04 € vuodessa. Yhteensä 576,24 € (sis. ALV 24%). Vesihuollon verolliseksi päivähinnaksi muodostuu 1,58 euroa toimitettuna ja poisvietynä.