Lietteiden tuominen

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle, osoite Helpikuja 55, Kempele, otetaan arkisin klo 8–14 vastaan Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon, Hailuodon ja Tyrnävän kuntien alueelta asuntojen jätevesistä peräisin olevia sakokaivo- ja umpisäiliölietteitä. Jätehuoltoyritykset voivat tuoda lietteitä arkisin muinakin aikoina tekemällä siitä erillisen sopimuksen.

Kuormat mitataan purettaessa automaattisesti ja lietteen tuojalta peritään käsittelystä aiheutuvat kustannukset seuraavilla, kalenterivuodeksi 2023 vahvistetuilla hinnoilla:

Sakokaivolietteet 14,30  €/m3 (ALV 0%) + ALV 24% = 17,73  €/m3 (ALV 24%)

Umpisäiliölietteet 7,15  €/m3 (ALV 0%) + ALV 24% = 8,87  €/m3 (ALV 24%)

Umpisäiliölietteen hinnan soveltamisen edellytyksenä on, että lietteen tuoja toimittaa yhtiön toimistoon viranomaisen laatiman kiinteistöä koskevan umpisäiliöpäätöksen  tai valvontaviranomaisen todistuksen siitä että kiinteistöllä on umpisäiliö.