Verkostoon liittyminen

Kempeleessä vesihuoltoyhtiö tekee aina lähtöliitoksen eli kiinteistön omistajan johtojen liittämisen laitoksen johtoihin. Verkostoon liittämisen ehdoton edellytys on voimassa oleva (allekirjoitettu) liittämis- ja käyttösopimus.

Lue dokumentti tonttijohtojen liitostöistä ja työturvallisuudesta.

Kiinteistön omistaja voi rakennuttaa tonttijohtonsa kenellä haluaa. Yleisin tapa on teettää tonttijohdot tontin maarakennustöiden urakassa.

Liittämiskohta on se piste, jossa laitoksen johdot muuttuvat kiinteistön omistajan johdoiksi eli niin sanotuiksi tonttijohdoiksi.

Asemakaava-alueella vesi- ja viemärijohdon liittämiskohta on korkeintaan kolmen metrin päässä tonttirajasta, tonttirajan ulkopuolella.

Asemakaava-alueiden ulkopuolella vesijohdon liittämiskohta on laitoksen runkojohdon kyljessä laitoksen johdon ja kiinteistön välisestä etäisyydestä riippumatta. Jos asemakaava-alueen ulkopuolelle sijaitseva kiinteistö on viemärilaitoksen toiminta-alueella, jätevesiviemärille sovelletaan asemakaava-alueen liittämiskohtaa ja viemäriliittymismaksu on korotettu. Jos asemakaava-alueen ulkopuolelle sijaitseva kiinteistö on viemärilaitoksen toiminta-alueeen ulkopuolella, jätevesiviemärin liittämiskohta on laitoksen runkojohdon kyljessä laitoksen johdon ja kiinteistön välisestä etäisyydestä riippumatta ja viemäriliittymismaksu on sama kuin asemakaava-alueella. Kiinteistön omistaja rakentaa omalla kustannuksellaan tonttijohdot liittämiskohdasta kiinteistölleen.

Jos lähetät meille kuvatiedostoja esimerkiksi liittymiskohtatiedustelun liitteenä, suositeltavin tiedostomuoto on pdf. Myös dwg, jpg, png ja vastaava yleinen tiedostomuoto käy. Jos pakkaat lähettämäsi aineiston, tee siitä zip-paketti.

Tutustu maksuihin.
.
Kysy lisätietoja rakentamisesta ja asiakkuudesta henkilökunnaltamme.