Toiminta-alue

Vesihuoltolain (119/2001) 8§ mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Uusin toiminta-aluekartta (Kempeleen kunnanvaltuuston 10.12.2012 § 114 päätös). Kaikki uudet asemakaava-alueet liitetään Kempeleessä vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeksi.

Kempeleen Vesihuolto Oy järjestää ja ylläpitää jätevesiviemäröinnin sekä vesihuollon. Kunta järjestää ja ylläpitää hulevesiviemäröinnin.

Vesijohtoverkon piiriin kuuluvat Kempeleen kunnan asemakaava-alueet sekä asemakaava-alueiden ulkopuolella alue 100 metrin etäisyyteen saakka Kempeleen Vesihuolto Oy:n omistamasta rakennetusta vesijohdosta.

Viemäröinnin piiriin kuuluvat Kempeleen kunnan asemakaava-alueet sekä toiminta-aluekarttaan merkityt alueet.