PUHDASTA POHJAVETTÄ TURVALLISESTI

Kempeleen keskusta on runsasvetisellä pohjavesiharjulla, vaikka maisema on paljolti tasaisia peltoaukeita. Kun pohjavesi saadaan taajaman alueelta ja sen läheisyydestä, on vesihuollon tärkeimpiä tehtäviä omien vedenottamoiden puhtaana säilymiseen tähtäävä työ. Sitä teemme tiiviissä yhteistyössä kunnallisten ja valtion viranomaisten kanssa.

Vesi saadaan Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottamoista. Vettä riittää myös Kempeleen kasvun varalle, sillä ottamokapasiteettia on yhteensä 7700 m3/vrk. Suurin osa vedestä pumpataan Kempeleenharjun syvistä kerroksista, 40 – 83 metrin syvyydestä, missä se on hyvässä suojassa likaantumiselta.

Monkkasen-vedenottamo

Monkkasen vedenottamo