Lähetä palautetta

Luemme saamamme palautteet lähes päivittäin muulloin kuin lomien aikana, jolloin lukemisessa syntyy pitempi viive. Tämän vuoksi pyydämme ilmoittamaan nopeaa reagointia vaativat asiat puhelimitse virka-aikana toimistolle tai virka-ajan ulkopuolella päivystäjälle.

Jos haluatte että otamme yhteyttä, jättäkää myös yhteystietonne.