Lakeuden Keskuspuhdistamo oy

Lakeuden-puhdistamo-siirtoviemärit

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy perustettiin 30.5.1986. Yhtiö huolehtii Hailuodon, Oulunsalon, Kempeleen, Tyrnävän, Limingan ja Lumijoen jäteveden käsittelystä, kestävä kehitys huomioon ottaen.

Jätevedet johdetaan siirtoviemäreitä pitkin puhdistamolle. Osakaskunnat omistavat siirtoviemärit. Pituutta siirtoviemäreillä on 100 kilometriä. Kokonaisuuteen kuuluu myös viisi tasausallasta, niillä tasataan jäteveden virtausta.

Lue lisää Lakeuden keskupuhdistamon uusimmasta vuosikertomuksesta.