Lakeuden Keskuspuhdistamo oy

Lakeuden-puhdistamo-siirtoviemärit

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy perustettiin 30.5.1986. Yhtiö huolehtii Hailuodon, Oulunsalon, Kempeleen, Tyrnävän, Limingan ja Lumijoenjätevedenkäsittelystä kestävä kehitys huomioon ottaen.

Jätevedet johdetaan siirtoviemäreitä pitkin puhdistamolle. Siirtoviemärit omistaa osakaskunnat. Pituutta siirtoviemäreillä on 100 kilometriä. Kokonaisuuteen kuuluu myös viisi kappaletta tasausaltaita, joilla tasataan jätevedenvirtausta.

Lue lisää Lakeuden keskupuhdistamon uusimmasta vuosikertomuksesta.