Veden laatu

Vesi on tärkeä hyödyke, jonka laatua terveydensuojeluviranomaiset valvovat talousvesiasetuksen perusteella. Se perustuu EU:n direktiiviin ihmisen käyttöön tarkoitetun veden laadusta.

Jokapäiväisestä laadun seurannasta vastaa luonnollisesti vesilaitoksen ammattitaitoinen henkilöstö apunaan automaatio ja korkea teknologia.

Vesijohtoveden laatu on tutkimustulosten mukaan seuraavaa:

Mikrobiologinen Vesi on mikrobiologisesti puhdasta
pH 7,5-7,8
Kovuus 0,5-0,6 mmol/l = 3 °dH-astetta (keskusta ja itäosa), pehmeä
0,7-0,8 mmol/l = 4 °dH-asetetta (länsiosa), pehmeä (arvo lähestyy keskikovaa)
Rauta alle 0,05 mg/l
Mangaani alle 0,05 mg/l
Väri kirkas

.
Lisätietoa Kempeleen veden laadusta voit katsoa ympäristökeskuksen palvelusta (www.vesi.fi).
.
Tiedote riskienhallintasuunnitelmasta