Puhdistamolietteiden jatkokäsittelyn kilpailutus

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy ja Paavolan vesi Oy kilpailuttavat puhdistamolietteen käsittelyn. Lue tiedote asiasta.