Laitoksien alavesisäiliöiden vuosihuolto

Laitoksien alavesisäiliöiden vuosihuolto aloitetaan viikolla 11

Tuohinon, Monkkasen ja Murron alavesisäiliöt huolletaan vuosittain. Tuohinon alavesisäiliöt tarkastetaan viikolla 11 ja Monkkasen alavesisäiliö viikolla 13. Murron alavesisäiliön tarkastuksesta ilmoitetaan myöhemmin. Kyseessä on huoltotoimi, joka ei yleensä vaikuta asiakkaiden vedenjakelun laatuun. Vesijohtoverkostoon johdetaan vettä hiukan tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, jolloin vesijohtoverkostossa voi irrota putkistosakkaa. Putkistosakka voi aiheuttaa hetkellistä veden esteettisen laadun heikkenemistä. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa mahdollista haittaa.