Vihiluodontien alueen runkovesijohdon korjaus 16.-18.3.

Vihiluodontien alueella suoritetaan runkovesijohdon korjaustöitä klo 7.00 – 24.00, 16.-18.3. välisenä aikana. Tarkempi alue on Vihiluodontie 466 – 559, Aittapolku ja Hiekkatie. Korjaustöistä aiheutuu vesikatkoksia ja paineenvaihtelua Vihiluodontien, Koulutien, Aittapolun ja Hiekkatien alueella. Katkosten kesto ja laajuus vaihtelee, mutta mahdollisimman lyhyeen häiriöön pyritään.

Myös Vihiluodotien läpiajo tullaan katkaisemaan autoliikenteeltä Juvanin mutkan päästä, arvioitu häiriöaika on 16.-17.3. Jalkankulkijoilla on läpikulkumahdollisuus.

Vesikatkosten vuoksi on hyvä varata käyttövettä tarpeen mukaan . Veteen saattaa irrota putkisakkaa, joka on terveydelle vaaratonta mutta voi aiheuttaa veteen epänormaalia väriä. Pyykinpesua on hyvä välttää vuorokauden ajan vesikatkoksesta.