Vesijohtovuoto Juurussuolla

Lauantaina 28.3.2020 on paljastunut vesijohtovuoto Juurussuontie 250 kohdalla. Vuoto ja sen korjaaminen vaikuttavat Liimatantien-Juurussuontien vedenjakelua häiritsevästi. Korjauksen oletetaan valmistuvan lauantain kuluessa.
Vesikatkosta ja painevaihtelusta johtuen verkostovedessä saattaa häiriöalueella esiintyä putkisakkaa (värivirhettä). Tämä ei ole terveydelle vaarallista vaan esteettinen haitta.
Vedenjakelun palautuessa normaaliksi alueella pyydämme että juoksutatte kiinteistönne vesipisteestä vettä jotta tonttivesijohdot huuhtoutuvat. Lisäksi pyydämme välttämään pyykin pesua vuorokauden ajan häiriöalueella.
Pahoittelemme tästä häiriöstä asiakkaillemme aiheutunutta ohimenevää haittaa.