Tuohinon vesilaitoksen alavesisäiliön pesu

Tuohinon vesilaitoksen alavesisäiliön pesuhuolto suoritetaan 10.1.2017. Työ liittyy normaaliin, vuosittaiseen huoltokiertoon.

Tuohinon vedenottamon alavesivesisäiliöt pestään vuosittain. Kyseessä on huoltotoimi, joka ei yleensä vaikuta asiakkaiden vedenjakelun laatuun.

Vesijohtoverkostoon pumpataan vettä hieman tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, jolloin vesijohtoverkostossa voi irrota putkistosakkaa. Putkistosakka voi aiheuttaa hetkellistä veden esteettisen laadun heikkenemistä lähinnä Kempeleen itäisessä osassa (Keskusta ja Honkanen).

Jos huomaat vedessä värjäytymistä, vältä pyykin pesua.