Runkovesijohdon vuotoa korjataan Rajakorvessa keskiviikkona 14.11.2018

Rajakorventien varressa, likimain ratsutilan kohdalla, kaapelointitöitä tekevä urakoitsija on rikkonut runkovesijohdon. Rikkoutuneen johdon korjaukset on aloitettu heti kun saimme tiedon asiasta.
Korjaustyön vuoksi veden jakelu keskeytyy putkirikkopaikan lähistöllä sijaitsevissa kiinteistöissä noin kahden tunnin ajaksi.

Vesikatkoksen vuoksi veteen saattaa irrota putkien seinämiin kertynyttä rauta- ja mangaanisaostumaa, tämä näkyy vedessä epänormaalina värinä. Saostuma ei ole terveydelle vaarallista. Pyydämme välttämään vaatteiden pesua alueen kiinteistöissä vuorokauden ajan vesikatkosta jotta mahdollinen veden värivirhe ei likaa pyykkejä.
Pahoittelemme tästä korjaustyöstä asiakkaillemme aiheutuvaa ohimenevää häiriötä.