Puhdistamolietteiden kilpailutus

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy ja Paavolan Vesi jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietteiden jatkokäsittelyn kilpailutuksen tulos

Halvimman vertailuhinnan 420002 euroa perusteella lietteenkäsittelyn jatkokäsittelyn voitti Jahotec Oy, jonka kanssa lähdemme toteuttamaan lietteenkäsittelyn jatkokäsittelyä.