Monkkasen vedenottamosta lisää

Alustavissa tuloksissa koliformisia bakteereja ei ole havaittu verkostossa eikä Monkkasen vedenottamon käsittelyprosesseissa. Vesinäytteet on otettu 25.3.2021 verkostosta ja Monkkasen vedenottamolta.

Monkkasen vedenottamo on suljettu toistaiseksi. Syytä koliformiselle bakteerille selvitetään. Selvittelyyn menee useampi viikko.

Monkkasen vedenottamon ollessa pois käytöstä, vedenvirtauksien suunnissa tapahtuu muutoksia verkostossa. Muutoksien johdosta veteen saattaa irrota putkistosakkaa. Se on terveydelle vaaratonta mutta voi aiheuttaa veteen epänormaalia väriä. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.