Monkkasen vedenottamo on otettu takaisin käyttöön 15.10.2021

Monkkasen vedenottamo on otettu takaisin käyttöön 15.10.2021. Laitoksella on suoritettu huoltotoimenpiteitä kuluvan kevään ja kesän aikana. Laitokselta on otettu näytteitä prosessin eri osista reilun kuukauden ajan ja kaikki näytetulokset täyttävät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Monkkasen vedenottamoa seurataan vielä tehostetusti parin viikon ajan. Käyttöönotto muuttaa verkostossa veden virtaussuuntia. Muutoksien johdosta veteen saattaa irrota putkistosakkaa. Se on terveydelle vaaratonta, mutta voi aiheuttaa veteen epänormaalia väriä. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.