Haja-asutusalueen viemäröinti Kempeleessä

Oulun seudun ympäristötoimi on lähettänyt Oulun alueen kiinteistöille, mukaan lukien Kempele, kehotuksen liittyä jätevesiviemäriin viemärilaitoksen toiminta-alueella mikäli kiinteistö ei ole näin jo tehnyt. Myös kiinteistöille mitkä sijaitsevat pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella on lähetetty ympäristötoimen kirje. Ohessa Kempeleen Vesihuolto oy:n tiedote (pdf) asiasta.