Vesijohtovuoto Savikorvessa

Savikorvessa on havaittu vesijohtovuoto  Vuotopaikan korjaustyöt on aloitettu. Työstä aiheutuu vesijohtovuodon läheisyyteen vedenjakelukatkoksia, niiden tarkkaa alkamisaikaa ja kestoa on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Korjaus pyritään tekemään mahdollisimman pian.  Vedenpaineen vaihtelut sekä veden virtaussuuntien muutokset voivat aiheuttaa Savikorven alueella putkisakan irtoamista mikä näkyy vedessä tummempana värisävynä. Pyydämme välttämään pyykin pesua.
Pahoittelemme korjaustyöstä asiakkaillemme aiheutuvaa väliaikaista haittaa.