Vesijohtovuodon korjaus Eteläsuomentien pyörätien varressa 29.3.23

Vesijohtovuotoa korjataan Eteläsuomentien pyörätien varressa keskiviikkona 29.3.23 ja tästä syystä Eteläsuomentien varressa oleva pyörätie katkaistaan. Kevytliikenne ohjataan Paiturintien varren pyörätielle. Työstä aiheutuu vesijohtovuodon läheisyyteen vedenjakelukatkoksia. Korjaus pyritään tekemään keskiviikkoiltaan mennessä.  Vedenpaineen vaihtelut sekä veden virtaussuuntien muutokset voivat aiheuttaa vuotoalueen lähistöllä putkisakan irtoamista mikä näkyy vedessä tummempana värisävynä. Pyydämme välttämään pyykin pesua keskiviikona.